Hieronder kunt u zich opgeven voor de Targa Giulia 2018 op 22 april. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. U ontvangt hierna zo spoedig mogelijk de bevestiging met betalingsgegevens.

LET OP: we zitten vol! Binnen enkele dagen waren de 50 plekken vergeven. De ervaring leert dat er de komende weken nog wel wat equipes zijn die bij nader inzien niet kunnen, daar is de reservelijst voor in het leven geroepen. Geef je je nu op dan kom je op die lijst te staan.

Inschrijving Targa Giulia